Algemene info

Geschiedenis van Splash

Splash bestaat sinds +- 2004. Voordien bestond de huidige zwemwerking onder een andere vzw, Buurtsport Brussel. Nadien vond er een integrering plaats waarbij de werking van Buurtsport Brussel vzw in die van de Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werd gekanteld. Met dank aan de steun van de Sportdienst van de VGC is Splash een eigen vzw geworden, bestuurd door vrijwilligers vanuit de werking zelf. Zij nemen het bestuur vanaf september 2018 met heel veel enthousiasme op zich om zo hun steentje bij te dragen aan de Brusselse maatschappij.

Algemene info Splash

De sportclub biedt recreatieve sportlessen aan waarbij zowel kinderen als volwassen dames een aanbod hebben. Binnen het aanbod werkt Splash zo inclusief mogelijk en wordt er gewerkt om van Splash een doorgroeiclub te maken.

Visie

Splash wil bijdragen aan zowel de lichamelijke als sociale ontwikkeling van kinderen en volwassenen door middel van zwem-en andere sport/extra-sportieve activiteiten. Door middel van deze lessen werken wij aan het zelfvertrouwen, het verleggen van grenzen alsook het creëren van vriendschappen, fair-play en de Nederlandse taal bij onze leden.

Missie

Splash wil haar leden op een speelse, recreatieve en ontspannen manier zwemtechnieken aanleren  op een pedagogisch verantwoorde manier waarbij ook aandacht gaat naar het sociaal-maatschappelijk aspect. Splash wordt op sporttechnisch vlak door de VZF (Vlaamse Zwemfederatie: http://www.zwemfed.be/) ondersteund.

Statuten